Stenspräckning i Uppsala

Vi använder ett system för stenspräckning som utlöses mekaniskt med lina som heter Stenspräckaren.

Systemet utlöser en krutladdning, krutet har den fördelen att det har mycket lägre förbränningshastighet jämfört med konventionellt sprängämne. Genom detta minimerar man risker, arbetar miljövänligt, ekonomiskt och kan undvika dyra besiktningar av husgrunder.

Borrning före spräckning utförs med dammsugare utan märkbar dammbildning.

Det finns många fördelar med Stenspräckaren. Vi skjuter sönder stenen eller delar av bergsklack med omedelbar verkan och sparar på så sätt pengar då det inte sker några avbrott eller väntetider.

Arbetet kan ske nära känsliga byggnader och platser, som exempelvis inom tättbebyggt område, utan att flera av de problem som vanligen uppstår med explosiva sprängämnen behöver beaktas, till exempel besiktning.

Och i och med att det inte är någon märkbar dammbildning så är systemet miljövänligt.